Homework reading assignment

  1. transparency omdat het een grote openbare blockchain waar iedereen alles kan volgen
  2. security omdat elke computer binnen de blockchain de transactie goedkeurd of afwijst
  3. improved tracebeality omdat alles nauwkuriger in de blockhain achterhaald kan worden.
  4. increased efficiency and speed omdat er geen centrale autoriteit is wat betekent meer effficiency
  5. reduced cost omdat alles op de blockchain vast staat en niet veranderd kost wat minder personeelskosten betekent