Homework on functions

1.een functie voegt elke keer de zelfde waarde aan een getal toe.
2 . a 4
b17
c 0
3. f(x) = (x/4)-5